RODO

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż Zastępcą Inspektora Ochrony Danych w jednostce jest Pan Adam Walczuk.

Adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
Telefon kontaktowy: 535 883 007

 

Klauzula informacyjna – czytelnik biblioteka

Obowiązek informacyjny – kontrahent umowa

Obowiązek informacyjny – zleceniobiorca

KLAUZULA INFORMACYJNA monitoring