Klub Seniora w Karczmiskach powstał przy Gminnej Bibliotece Publicznej w październiku 2008 r. na początku do Klubu należało 50 osób. W latach 2009-2011 klubowicze spotykali się w każdy czwartek w Sali GBP, a od 2012 r. – dwa razy w miesiącu.

Głównym celem działań klubu jest integracja i aktywizacja osób starszych i samotnych, zwiększenie ich dostępu do dóbr kultury, zachęcanie ich do czytelnictwa, jak również prowadzenie współpracy instytucji z tą grupą społeczną.

Ludzie starsi są skarbnicą wiedzy, informacji o tradycjach ludowych, obrzędach, dziedzictwie kulturalnym, regionalizmie. Chcąc sprostać oczekiwaniom klubowiczów wspólnie organizowane są różnorodne zajęcia i działania. W latach 2010-2012 były to: wyjazdy do kina, teatru; wycieczki do Zamościa, Łańcuta, Leżajska, Warszawy, Żelazowej Woli, Czarnolasu, Lublina, Czerska, Treblinki (w ramach roku Korczakowskiego), a także do muzeum w Kluczkowicach. Seniorzy uczestniczyli w prelekcjach tematycznych o historii, obyczajach, pomnikach przyrody i architektury. Nie zabrakło wśród nich również wystaw czy wieczorów literackich o: Juliuszu Słowackim, Adamie Mickiewiczu, Marii Konopnickiej, Czesławie Miłoszu, a także poświęconych twórczości naszych klubowiczów – ujawniło się 4 poetów. Obecnie prowadzone są również wykłady z historii sztuki pt. „Spotkania ze sztuką”.

Nie mniej ważne były i są imprezy integracyjne; m.in.: święto ziemniaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, wieczór poezji miłosnej na Walentynki, rajd rowerowy do Chodlika, piknik majowy, Barbórka i Mikołajki czy spotkania opłatkowo-noworoczne. Odbywały się również zajęcia z aerobiku.

Klubowicze biorą udział w konkursach gminnych i powiatowych, takich jak konkurs literacki – „Opolskie wierszowanie” czy konkursy prasowo-czytelnicze. Członkowie klubu aktywnie uczestniczą w cyklicznej imprezie pt. „Pałacowe Spotkania z Kulturą”. Doceniając rolę edukacji historycznej użyczyli także eksponaty do Regionalnej Izby Pamięci i Tradycji.

Seniorzy brali udział w projektach: „Bezpieczne Finanse Seniora”, „Być bezpiecznym Seniorem”, „Aktywność i integracja, jako sztuka przeżywania jesieni życia” – efektem tego ostatniego projektu było powstanie publikacji „Dawne smaki ziemi karczmiskiej”. Od 2015 r. Klub Seniora działa przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury. Obecnie aktywnie skupia 30 osób.

24 sierpnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury została nagrana audycja Polskiego Radia Lublin z cyklu „Piękne życie”. Można jej posłuchać pod linkiem: http://radio.lublin.pl/news/piekne-zycie-1674682

28 sierpnia 2017 r. członkowie Klubu Seniora w ramach projektu „Kultura oczami dwóch pokoleń” pojechali do „Krainy Rumianku” w miejscowości Hołowno.

28 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia Klubu Seniora.

W dniu 5 września 2019 r.oku odbyło się zebranie Klubu, na którym został przyjęty statut orza wybrano Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną. Klub w formie stowarzyszenia został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 grudnia 2019 roku pod numerem KRS 000081637.

W 2020 r. została wydana drukiem publikacja „Niezwykłe metamorfozy. karczmiska dawniej a dziś”. Publikacja została sfinansowana ze środków Gminy Karczmiska w ramach zadania publicznego.

28 października 2023 r. odbyło się spotkanie z okazji 15-lecia Klubu Seniora. Została wydana drukiem jubileuszowa publikacja „Klub Seniora „Zawsze Młodzi” w Karczmiskach – 15-lecie”. Publikacja została sfinansowana ze środków Gminy Karczmiska w ramach zadania publicznego.