REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ GBiDK

Cennik zajęć organizowanych przez GBiDK w Karczmiskach – załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika zajęć płatnych – załącznik nr 2

Zgłoszenie uczestnika na zajęcia bezpłatne – załącznik nr 3

Zgłoszenie grupy uczestników na zajęcia bezpłatne – załącznik nr 3a

Rezygnacja z zajęć – załącznik nr 4