Założyliśmy stowarzyszenie – Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku! Chcemy być bardziej niezależni i działać skuteczniej. Obecnie funkcjonuje ono jako stowarzyszenie zwykłe, ale lada moment przemieni się w pełnoprawne. Nasz główny cel to badania dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej, jego ochrona i popularyzacja. Będzie realizować także inne projekty w Polsce i za granicą. W chwili obecnej Towarzystwo tworzą archeolodzy – członkowie Misji Archeologicznej w Chodliku, ale również pracownicy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, przedstawiciele władz i ośrodka kultury w Gminie Karczmiska oraz mediów! Cele statutowe to:

  • Działalność na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej,
  • Działalność naukowa w dziedzinie archeologii oraz historii,Udział w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez działania dla rozwoju wiedzy o przeszłości i ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie
  • Kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego,
  • Pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
  • Inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii, ogólnie pojętego starożytnictwa, opieki oraz ochrony zabytków, promocji dziedzictwa kulturowego,
  • Integracja środowiska naukowego, miłośników starożytności i dziedzictwa kulturowego, osób zaangażowanych w opiekę nad zabytkami zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, samorządowe, muzealne i konserwatorskie oraz działających poza nimi.

W Chodliku, w budynku dawnej szkoły podstawowej chcemy stworzyć pełnoprawną stację naukową oraz muzeum, prezentujące wyniki naszych badań archeologicznych oraz odkryte zabytki. Chcemy wykorzystać w tym celu najnowsze technologie – m.in. rzeczywistość rozszerzoną.

Towarzystwo będzie blisko współpracować z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz WKZ w Lublinie. Będziemy starać się pozyskiwać na naszą działalność popularyzacyjną i badania naukowe fundusze – zarówno dotacje ministerialne jak i szukać sponsorów prywatnych. Trzymajcie za nas kciuki!

Zapraszamy również na stronę Wirtualnego Muzeum Chodlika https://chodlik.edu.pl/