Godziny otwarcia Filii Bibliotecznej:
Wtorek – 10.00 – 15.00
Środa – 10.00 – 15.00
Czwartek – 10.00 – 15.00
Piątek – 10.00 – 15.00

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056984716779

e-mail: bibliotekafilia.glusko@interia.pl

 

Zakończenie roku 2020/2021
Wszystko co dobre, piękne kiedyś się kończy. Rok szkolny 2020/2021 zakończyliśmy ze łzami w oczach. Decyzją władz gminy nasza szkoła w Głusku zostaje zamknięta. Ostatni raz wręczyłam moim kochanym małym czytelnikom nagrody za miłość do książek i wierność naszej filialnej bibliotece. Udanych wakacji kochani gdziekolwiek będziecie pamiętajcie że książka niezmiennie pozostanie waszym najlepszym przyjacielem.

 

Pasowanie uczniów kl. I na czytelników w Filii Bibliotecznej w Głusku – 2021 r.
W dniu 21 maja 2021 r. w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w Filii Bibliotecznej w Głusku odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika biblioteki”. Uroczystość przygotowała i poprowadziła bibliotekarz pani Bożena Kowalska-Dudek we współpracy z wychowawczynią klasy 1, panią Ryszardą Burek.
Pasowanie na czytelnika od wielu lat wpisało się w harmonogram uroczystości biblioteki publicznej i szkoły. Tradycyjnie co roku uczniowie pierwszej klasy składają przyrzeczenie i zostają pasowani na czytelników. Głównym celem uroczystości jest zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. W tym roku spotkanie odbyło się z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego oraz dystansu między osobami. Rozpoczęło się od pogadanki, podczas której dzieci dowiedziały się, z jakich pomieszczeń składa się biblioteka oraz zapoznały się z zasadami zachowania w bibliotece i wypożyczania książek. Uczniowie pięknie opowiadali o swoich domowych zbiorach baśni, powieści i książek edukacyjnych. Potrafili wskazać różnice między funkcjonowaniem biblioteki i księgarni. Następnie każde z dzieci przeczytało lub wyrecytowało przygotowany wcześniej wiersz związany z książką, biblioteką itp. Bibliotekarz sprawdził wiedzę dzieci na temat książek, zadając im różne zagadki dotyczące bohaterów książek, bajek, baśni. Dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością baśniowych bohaterów, w związku z tym można było przystąpić do przeprowadzenia uroczystego ślubowania. Uczniowie podnosząc w górę dwa palce prawej dłoni  powtarzali za Bibliotekarzem słowa przyrzeczenia. Po nim nastąpiło pasowanie uczniów kl. I na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia wszystkie dzieci otrzymały dyplomy czytelnika, książki, zakładki do książek oraz zestaw upominków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, za które bardzo dziękujemy. Pani Dyrektor GBiDK w Karczmiskach osłodziła ten dzień małym czytelnikom przekazując napoje i słodycze.
Zanim nadszedł moment wypożyczeń, uczniowie zostali zapoznani z zasadami dotyczącymi obchodzenia się z książkami – Bibliotekarz wspólnie z dziećmi, odczytał wierszyk „Prośby książki”. Po jego wysłuchaniu pierwszoklasiści z ogromną ochotą wypożyczali dostępne  baśnie, zbiory wierszy i opowiadań oraz mądrych opowieści.
Pierwszoklasiści na początku roku szkolnego  otrzymali Wyprawki Czytelnicze, które zostały przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której strategicznym celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. W skład prezentowego pakietu weszły: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.
Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu Biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie czytelnicy są zawsze mile widziani.

 

Pasowanie na czytelnika 2019
Dnia 30 października 2019 roku odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika biblioteki” uczniów klasy II Szkoły Podstawowej Filialnej w Głusku. Uroczystość przygotowały: wychowawca klasy IIc – Maria Nowaczek oraz starszy bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Głusku – Bożena Kowalska-Dudek. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki , wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim uczniowie zostali pasowani na czytelników, zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „W Krainie Książek” przygotowanym przez wychowawcę klasy. Przyszli czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, a pani Bibliotekarka tomem Baśni Andersena dokonała pasowania każdego z uczniów. Na pamiątkę tego wydarzenia nowi czytelnicy otrzymali okolicznościowy dyplom, bajkową książeczkę oraz zakładki. Nie zabrakło również słodkiej niespodzianki od pani Ewy Nowaczek Dyrektora GBiDK w Karczmiskach. Mamy nadzieję, że otrzymane upominki długo będą przypominać im o tym uroczystym wydarzeniu.

 

Dzień Przytulania Bibliotekarza
1 marca – Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarzy. Moi mali czytelnicy lubią się przytulać, więc przytulamy się.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Filii Bibliotecznej w Głusku
W listopadzie 2018r w naszej bibliotece został ogłoszony konkurs na logo biblioteki pt.”Moja Biblioteka – Moja Mała Ojczyzna”. Celem konkursu było:
– zaprojektowanie logo Biblioteki Publicznej w Głusku
– rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,
– wzmacnianie więzi z biblioteką jako instytucją środowiskową
Na konkurs wpłynęło 10 prac uczniów z klasy I i II Szkoły Podstawowej Filialnej w Głusku. Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa . Jury w ocenie projektów brało pod uwagę estetykę i oryginalność wykonania, adekwatność do tematu oraz pomysłowość. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników:
I nagroda – Tomasz Osiak – kl. II C
II nagroda – Kacper Kruk – kl. I C
III nagroda – Magdalena Ogonek – kl. II C
Nagrody i podziękowania wręczono wszystkim uczestnikom konkursu. Gratulujemy!!!

Protokół z posiedzenia jury konkursu na logo Filii w Głusku

 

Konkurs na logo biblioteki w Głusku
Regulamin konkursu na logo Filii w Głusku

 

Najlepsi czytelnicy w roku szkolnym 2017/2018
W dniu 21.06.2018r w Szkole Podstawowej w Głusku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Tradycją jest, iż na zakończenie roku szkolnego Filia Biblioteki Publicznej w Głusku, nagradza najlepszych czytelników wśród uczniów tejże szkoły. Wszystkie dzieci z klas początkowych oraz przedszkola chętnie korzystają z księgozbioru biblioteki i licznie wypożyczają książki do domu. Wyróżnionym czytelnikom wręczono nagrody książkowe i zakładki.
Laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszej przyjaźni z książką oraz satysfakcji z czytanej lektury.

 

Pasowanie na czytelnika 2018
Dnia 22 maja 2018 r. w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w Szkole Podstawowej w Głusku odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika biblioteki”. Uroczystość przygotowały: bibliotekarz Filii Bibliotecznej pani Bożena Kowalska-Dudek i wychowawca klasy Ic pani Bożena Popiołek.