Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach powstało w 1930 r. Założycielką koła była miejscowa działaczka społeczna pani Bronisława Piłat. Już w tym okresie panie z KGW znane były ze swej aktywności nie tylko w Karczmiskach. Okres okupacji przerwał pracę społeczną, a po wojnie koło odrodziło się w latach piędziesiątych. Był to okres szczególnej aktywności i organizowania kursów doskonalenia zawodowego. Panie prowadziły kursy gotowania, pieczenia, malarskie i robótek ręcznych, ale także chowu cieląt, wychowalnię piskląt, rozsadę warzyw oraz organizowały dziedziniec sezonowy.

W najowocniejszych latach działalności – tj. w latach 80. XX w. koło liczyło 122 członkinie. Ponowną aktywność koło odzyskało na początku XX w.

Przewodniczącymi Koła na przestrzeni lat były Panie: Wanda Cur, Helena Siedliska, Katarzyna Karaś, Genowefa Odziemkowska, Janina Pawełczak, Janina Pochodyła, Krystyna Popiołek, Barbara Adamczyk, Jadwiga Karaś, Halina Wciseł, Jadwiga Goliszek, Lucyna Niezgoda, Małgorzata Karaś (obecna przewodnicząca).

Panie organizują co roku spotkania opłatkowo-noworoczne, prezentacje stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych, wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, Andrzejki, Dzień Kobiet, wystawy. Chętnie uczestniczą w Dożynkach, różnego rodzaju festynach kulturalnych, przygotowują poczęstunek na wystawy malarskie. Aktywnie uczestniczą w różnorodnych akcjach np. „Cała Polska czyta dzieciom”, imprezach charytatywnych „Okaż serce sercu”, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez gminę. Powiat i Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”. Ostatnie lata to szczególne osiągnięcia i sukcesy KGW. Liczne nagrody i wyróżnienia na festynach i konkursach, a przede wszystkim promocja Gminy na szczeblu Powiatu, Województwa, w Warszawie, a nawet w Brukseli. Zarejestrowane w 2014 r. w Ministerstwie Rolnictwa na liście produktów tradycyjnych „Karczmiskie pierogi z bobru” stanowią sztandarową potrawę z Karczmisk i jako produkt tradycyjny prezentowany na stołach wielu lokalnych uroczystościach i imprezach. W 2018 r. na listę produktów tradycyjnych został wpisany „Karczmiski barszcz biały”.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Karczmisk są miłe, uśmiechnięte i zawsze gotowe do działania, a przede wszystkim są wzorem i inspiracją do naśladowania dla młodego pokolenia.

Lista Produktów Tradycyjnych i Laur promocyjny

 

V Święto bobru 4 sierpnia 2019:

 

Konkurs „Bitwa Regionów” w Nałęczowie 22 czerwca 2019:

 

Konkurs na babkę wielkanocną LGD 17 kwietnia 2019:

 

Wręczenie Lauru Promocyjnego 27 września 2018:

 

IV Święto bobru 5 sierpnia 2018:

 

VI Święto Produktu Lokalnego (Manufaktura Smaków) 24 czerwca 2018:

 

Dni Wąwolnicy 10 czerwca 2018:

 

Wielkanocny Jarmark Sztuki i Rękodzieła 23 marca 2018:

 

26 Finał WOŚP:

 

III Święto bobru 15 sierpnia 2017:

V Święto Produktu Lokalnego (Manufaktura Smaków) 25 czerwca 2017:

Niedziela Palmowa 9 kwietnia 2017: