Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wydarzenie promujące dziedzictwo archeologiczne i współczesną archeologię. Zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat archeologii  i różnorodności kulturowej regionu i kraju.