Zapraszamy na nowe odpłatne zajęcia „Gimnastyka dla dzieci”.
Będą to zajęcia z zestawami ćwiczeń ogólnych dla zwiększenia sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Zajęcia z gimnastyki będą miały wpływ na takie cechy jak: orientację w przestrzeni, zręczność oraz poprawiają kondycję fizyczną, a także korzystnie wpłyną na ogólny rozwój dziecka, wzmocnią organizm jak również będą kształtować prawidłową postawę dziecka.
Zgłoszenia przyjmujemy do 5 stycznia 2022 r. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie odpowiedniej grupy.