W pierwszym tygodniu ferii zimowych odbyły się zajęcia plastyczne.