Od 30 maja do 7 czerwca 2020 r. trwa XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tym roku pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”.
Zachęcamy rodziców, opiekunów do wspólnego czytania z dziećmi…

Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.:

  • buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego,
  • doskonali język i ułatwia rozumienie świata,
  • rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną,
  • poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.