W ramach projektu „Kultura Oczami Pokoleń” realizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów „Helio” w partnerstwie z naszą instytucją (GBiDK) 17 października br. Odbył się wyjazd studyjny na Roztocze. W wyjeździe wzięli udział członkowie Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”. W Józefowie uczestnicy zapoznali się z działalnością i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych. Zwiedzili Rezerwat Czartowe Pole w Hamerni, Sanktuarium Św. Stanisława w Górecku Kościelnym, kościół, aleję 600 letnich dębów oraz kapliczkę na wodzie. Na zakończenie w „Karczmie nad Szumami” zjedli Roztoczańską szarlotkę.
Wizytę studyjną zorganizowano w ramach zadania, które jest finansowane ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.