Zapraszamy na zajęcia wakacyjne (dzieci w wieku 6-12 lat). Poniżej przedstawiamy plan spotkań oraz zgodę rodzica na udział dziecka w zajęciach. Zgody będą dostępne również w siedzibie GBiDK. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do piątku 2 sierpnia.
W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) GBiDK będzie czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, natomiast w soboty będzie nieczynna.

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH