14 stycznia 2023 roku odbył się VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorami festiwalu byli: Zespół Szkół w Karczmiskach, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, Gmina Karczmiska. Rolę dyrektora artystycznego pełniła pani Anżela Kwiatkowska. Konkurs adresowany był do zespołów i chórów z całej Polski. Celem festiwalu było kultywowanie tradycji narodowych, prezentacja dorobku artystycznego chórów, popularyzacja śpiewania i grania polskich kolęd i pastorałek, popularyzacja tradycji kolędowania. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani byli do zaprezentowania dwóch utworów: kolędy / pastorałki w języku polskim i konkurowali w następujących kategoriach:
Chóry
Zespoły wokalne
Zespoły wokalno-instrumentalne
Zespoły instrumentalne
Zespoły integracyjne

Jury konkursu w składzie:

 1. dr hab. Monika Mielko – Remiszewska
 2. mgr Agnieszka Szarpak
 3. dr Kinga Strycharz- Bogacz
 4. dr hab. Małgorzata Nowak
 5. mgr Agnieszka Mroczkowska

oceniało:
– poziom wykonawczy i stopień trudności programu;
– dobór repertuaru;
– artykulację słowną i muzyczną, dynamikę, frazowanie;
– ekspresję muzyczną, interpretację, stylowość wykonania;
– walory brzmieniowe;
– intonację, aranżację, ogólny wyraz artystyczny;

Jury konkursu po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiło przyznać następujące nagrody:

Brązowy dyplom dla:

 1. Chóru „Tibi Papa” do lat 15 ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie.- 61 pkt.
 2. Zespołu „Carpe Diem” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej im. Prof. Z. Sękowskiej w Lublinie – 71 pkt.
 3. Chóru „Tibi Papa” do lat 10 ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie.- 71, 75 pkt.
 4. Chóru „Lorien” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie; 76, 75 pkt.
 5. Chóru „Cantabile” ze Szkoły podstawowej im. Marty z Budnych Łososiowej w Niemcach; 78, 50 pkt.
 6. Zespołu wokalnego „Scherzo” ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie; 79, 75 pkt.

Srebrny dyplom dla:

 1. Chóru „Madzimuzy” z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie; 81, 50 pkt.
 2. Zespołu wokalnego „Wega” ze Szkoły podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim; 84, 25 pkt
 3. Zespołu integracyjnego ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach; 85 pkt.
 4. Chóru „Tercja” ze Spółdzielczego Domu Kultury w Świdniku; 88, 25 pkt.
 5. Zespołu wokalnego „Fortissimo” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim; 88, 50 pkt.
 6. Chóru „Dmuchawce” ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach; 89, 75 pkt.
 7. Zespołu „Karczmiaki” z Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach; 90 pkt.

Złoty dyplom dla:

 1. Chóru „Gaudium” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach; 91 pkt.
 2. Chóru „Przedszkolaki” z Zespołu Szkół w Karczmiskach; 91 pkt.
 3. Chóru mieszanego „Frullato’ z CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Domeyki w Warszawie; 91 pkt.
 4. Zespołu wokalnego „Wesołe nutki” z Przedszkola miejskiego w Poniatowej; 91, 25 pkt.
 5. Chóru „Con Passione małe” ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. J. I. Kraszewskiego w Lublinie; 91, 25 pkt.
 6. Choru „Prima Volta” z centrum kultury w Łęcznej; 92 pkt.
 7. Chóru „Madzimuzy mini” z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie; 92, 25 pkt.
 8. Zespołu „Szpaczki” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach; 92, ,25 pkt.
 9. Zespołu wokalnego „Preludium” z Przedszkola nr 83 w Lublinie; 93 pkt.
 10. Chóru „Szpaczki” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach; 93 pkt.
 11. Chóru „Bursztyn” ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła w Lublinie; 93, 25 pkt.
 12. Chóru Parafialny z Parafii św. Jakuba Apostoła w Lublinie; 94, 50 pkt.
 13. Chóru „Con Passione” ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. J.I. Kraszewskiego w Lublinie; 95, 25 pkt.
 14. Chóru „Berylio” z Zespołu Szkół nr 13 Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie; 96 pkt.
 15. Chóru „Cantata” z Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim; 96, 25 pkt.
 16. Zespołu wokalnego „Few Voices” z Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim; 96, 50 pkt.
 17. Chóru „Szczygiełki Fenix” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej; 100 pkt.

Nagrodę publiczności otrzymał:

 1. Chór „Dmuchawce” ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach.

Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie kolędy polskiej (decyzja Jury) otrzymał:

 1. Chór „Szczygiełki Fenix” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej;

Nagrodę Grand Prix z pucharem i dyplomem otrzymał:
Chór „Szczygiełki Fenix” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej.

W tegorocznym Festiwalu Kolęd i Pastorałek wysłuchaliśmy 38 występów. Festiwal jest już przedsięwzięciem cyklicznym i cieszy się dużą popularnością. Na stałe też wpisał się w kalendarz imprez w naszej gminie.