W 3. edycji programu ,,Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie, wzięła udział uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, pochodząca z Gminy Karczmiska – Katarzyna Nowaczek. Jednym z zadań do realizacji było przygotowanie projektu autorskiej ścieżki przyrodniczej poza szkołą z wykorzystaniem form ochrony przyrody, gatunków chronionych i parków wiejskich/miejskich oraz zaplanowanie jej przebiegu w terenie, a następnie rozpowszechnienie i wdrożenie projektu w mediach. Uczestniczka przygotowała własną ścieżkę dydaktyczną pod nazwą „Tajemnice przyrody”, której trasa w całości znajduje się na terenie naszej gminy. Liczy ona około 8,5 km. Zaczyna się w Zespole dworsko – parkowym w Karczmiskach Pierwszych, zahacza o najpopularniejsze pomniki przyrody w okolicy, takie jak: Platan klonolistny, Grab pospolity, Lipa drobnolistna i Dąb „Władek” z Zagrzęby. Idąc zgodnie z trasą ścieżki, możemy podziwiać ciekawe i chronione gatunki roślin w pobliskim lesie, a także ekosystemy wodne. Ścieżka przyrodnicza „Tajemnice przyrody” kończy się na Nadwiślańskiej Kolejce Wąskotorowej, która stanowi bardzo ciekawą atrakcję turystyczną.
Zachęcamy do zapoznania się z broszurą i do zwiedzania pobliskich, lecz bardzo ciekawych miejsc.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA – broszura