Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

ŚP.
Marianny Czarneckiej

wieloletniej i zasłużonej Pani Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczmiskach.
Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrektor i Pracownicy
Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach

 

Marianna Czarnecka z domu Wciseł urodziła się 31 maja 1934 roku w Karczmiskach. Absolwentka Liceum Administracyjno-Handlowego we Wrocławiu (1952 r.) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim. Wykształcenie bibliotekarskie uzyskała w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim w Lublinie (1976 r.).
Pracę zawodową rozpoczęła 1 sierpnia 1952 r. w Polskich Kolejach Państwowych w Opolu Lubelskim, pracując w charakterze pracownika umysłowego. Od 1 lipca 1964 r. została Kierownikiem Gromadzkiej, a następnie Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczmiskach. W GBP pracowała do 31.03.1991 r. W tym czasie przyczyniła się do rozwoju i szerzenia czytelnictwa na terenie naszej gminy. Była organizatorką licznych Punktów Bibliotecznych. Podejmowała skuteczne działania w celu poprawy warunków lokalowych biblioteki. Organizowała wiele imprez oraz spotkań autorskich i czytelniczych. Należała do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Koła Gospodyń Wiejskich. W latach 60-tych udzielała się w Amatorskim Teatrze Ludowym działającym przy Świetlicy Gromadzkiej w Karczmiskach. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana i odznaczana, m.in. Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Ziemi Lubelskiej.
Na emeryturę odeszła 31 marca 1991 roku, po przepracowaniu 39 lat w tym 27 w bibliotece. Pani Marysia zawsze uśmiechnięta, życzliwa, obowiązkowa, pracowita, a przy tym niezwykle skromna była wzorem do naśladowania. Zmarła 18 kwietnia 2018 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Odeszła od nas osoba szczególnie zasłużona dla naszej społeczności. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20 kwietnia o godz.12.30 modlitwą różańcową w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Karczmiskach. Po mszy św. Żałobnej Pani Marianna spocznie na Cmentarzu Parafialnym w Karczmiskach.