10 maja w środę przyjechał do nas teatr Krak-Art z Krakowa z przedstawieniem „Książę i Żebrak”. Wersja bajki przygotowana przez artystów spotkała się z miłym przyjęciem przez dzieci, które chętnie brały udział w inscenizacji. Przedstawienie obejrzały dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Karczmiskach, Głusku i Słotwinach.