TADEUSZ KOŚCIUSZKO – „CZŁOWIEK, KTÓRY WYPRZEDZIŁ SWOJE CZASY”

Podczas 21 posiedzenia Sejmu w 2016 roku, posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2017 roku. Uchwalono, że w rok 2017 będzie również Rokiem Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”. W podjętej uchwale zaakcentowano- „ cyt.:, Ponieważ Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość. Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim, aby przybliżyć swoim czytelnikom i sympatykom postać tego wielkiego Polaka, ogłasza otwarty konkurs czytelniczy poświęcony jego życiu oraz walce o wolność i równość dla ludzi na dwóch kontynentach. Mamy nadzieję, że udział w konkursie będzie doskonałym pretekstem, aby sięgnąć po pozycję książkowe oraz informacje z innych źródeł przybliżające jego sylwetkę i historię.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Poniżej zamieszczamy regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz pytania konkursowe, które dostępne są również w siedzibie GBiDK w Karczmiskach.

REGULAMIN. Konkursu wiedzy o Kościuszce 2017

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Konkurs prasowy 2017

Prasowo czytelniczy konkurs wiedzy 2017 pytania