Informujemy naszych czytelników, że GBiDK otrzymała list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z podziękowaniem za organizację dziesiątej edycji Narodowego Czytania, a za naszym pośrednictwem wszystkich, którzy wspierali akcję i brali w niej udział. Otrzymaliśmy również okolicznościowy egzemplarz książki „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, która wzbogaci księgozbiór naszej biblioteki.