W piątek 21 kwietnia w Kolonii Łaziska odbyło się uroczyste otwarcie wiat turystycznych i przekazanie rowerów Gminom tworzącym Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele naszej gminy Pan Janusz Goliszek – wójt gminy, Pani Skarbnik Katarzyna Socha oraz pracownicy GBiDK w Karczmiskach.

W ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej na szlakach rowerowych oraz promocja turystyki rowerowej” w naszej gminie powstało 3 wiaty turystyczne zlokalizowane przy szlakach rowerowych. Otrzymaliśmy również 5 rowerów z kaskami oraz tablicę informacyjną z aktualną mapą szlaków rowerowych.

Wydarzenie uświetnił występ zespołu akrobatycznego Akrodar pod kierunkiem Pani Darii Just.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był rajd rowerowy, którego trasy wiodły do partnerskich gmin.