Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury.
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności instytucji kultury (bibliotek, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą). Na podstawie w/w rozporządzenia Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach będzie nieczynna do odwołania.