Chór „Corda Cantando” otrzymał dyplom za udział w Ogólnopolskim Spotkaniu chórów „Szczygiełki i Przyjaciele”. Wydarzenie miało miejsce 28 stycznia 2017 r. w Poniatowej i Kraczewicach.
Uczestniczyły w nim chóry w Warszawy, Puław, Opola Lubelskiego, Poniatowej i Karczmisk.
Organizatorem było Stowarzyszenie Zespołów Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej.