„Narodowe Czytanie” to zapoczątkowana w 2012 roku – objęta Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej – akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę, upowszechnianie dzieł literatury narodowej oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Tegoroczna edycja Narodowego Czytania poświęcona była dramatowi „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W całym kraju, w różnych miejscach: bibliotekach, ośrodkach kultury, w parkach i na skwerach, w świetlicach, w kawiarniach i centrach handlowych w czytaniu „Wesela” udział brali przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, przedstawiciele parlamentu, politycy, artyści, nauczyciele i młodzież szkolna, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a nawet przypadkowi przechodnie.

W GBiDK w Karczmiskach wspólne czytanie dramatu Wyspiańskiego odbyło się 5 września 2017 r. W nawiązującej do opisanej przez autora scenerii izby wiejskiej „nasze” Narodowe Czytanie rozpoczęła p. Elżbieta Seredyn – Zastępca Wójta Gminy Karczmiska.

Akt I „Wesela” zaprezentowali nauczyciele i młodzież z Zespołu Szkół w Karczmiskach.

W role bohaterów utworu wcielili się: p. Piotr Długosz – Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach, p. Urszula Raczkiewicz – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach, p. Agnieszka Toruńska i p. Aleksandra Furtak – nauczycielki jęz. Polskiego oraz młodzież: Aleksandra Olszowa, Milena Ejchler, Anna Araucz, Natalia Sawicka, Amelia Rutyna, Karolina Tarkowska, Michał Kazanowski, Paweł Barcicki, Jakub Bukała, Krystian Ostrach, Ksawery Dołgań.

W Akcie II oprócz młodzieży i pracowników GBiDK: Ewy Nowaczek – Dyrektora placówki, Beaty Kwiatkowskiej, Barbary Jakubowskiej, Marcina Chojnackiego wystąpili przedstawiciele Urzędu Gminy: p. Edward Rudnicki – Sekretarz Gminy i p. Sławomir Goliszek – Inspektor Oświaty i Kultury a także przedstawiciele organizacji pozarządowych: p. Barbara Rudnicka i p. Barbara Ganiec z Klubu Seniora i p. Małgorzata Karaś – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Nad oprawą muzyczną i dokumentacją fotograficzną czuwał p. Grzegorz Walencik

Jak widać na zdjęciach było bardzo kolorowo i na ludowo.

Wszystkim zaangażowanym w Narodowe Czytanie Anno Domini 2017 oraz przybyłej publiczności gorąco i serdecznie dziękujemy, a wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Narodowego Czytania.