„Narodowe Czytanie” to zapoczątkowana w 2012 roku – objęta Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej akcja głośnego publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Celem przedsięwzięcia jest między innymi popularyzacja czytelnictwa, upowszechnienie dzieł literatury narodowej a także zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę. W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości lekturą Narodowego Czytania zostało „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W naszej miejscowości wspólne czytanie odbyło się 11 września 2018 roku. Do czytania zaproszeni zostali: władze lokalne, uczniowie, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Karczmiskach, dyrekcja i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach, członkowie Klubu Seniora oraz mieszkańcy. W scenerii przypominającej ówczesne lata, sylwetkę pisarza i fabułę powieści przybliżyła spotkanym nauczycielka języka polskiego Pani Barbara Dębowska. Czytanie rozpoczął Sekretarz Gminy – Pan Edward Rudnicki od odczytania listu przysłanego na tę okoliczność od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a także całego pierwszego rozdziału powieści. W dalszej kolejności czytali: Pani Agnieszka Pietroń – nauczycielka języka angielskiego z SOSW, Pan Sławomir Goliszek – inspektor oświaty i kultury, Pani Barbara Dębowska i Pani Aleksandra Furtak – nauczycielki języka polskiego wspólnie z uczniami Zespołu Szkół, Pan Piotr Długosz – Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz członkowie Klubu Seniora: Panie – Barbara Rudnicka, Anna Bochra, Barbara Ganiec i Panowie – Wiesław Mroczkowski i Marek Mokijewski.
Na tę okoliczność GBiDK przygotowało uczestnikom zakładki do książek z odciskiem pamiątkowej pieczęci Narodowego Czytania 2018 roku. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa książek czytanego autora. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem uczestników biało-czerwonymi ciasteczkami.
Dziękujemy wszystkim osobom czytającym i zgromadzonej publiczności i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Narodowego Czytania.