„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja czytania największych polskich dzieł literackich. Gminna Biblioteka i Dom Kultury od 2016 r. uczestniczy w tej szczytnej akcji. W tym roku „lekturą obowiązkową” była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
Fragmenty utworu odczytane zostały przez zaproszonych gości – Panią Wicewójt Tatianę Łabęcką-Jaroszuk, Inspektora ds. Oświaty i Kultury Pana Sławomira Goliszka, przedstawicieli Klubu Seniora: Panią Barbarę Rudnicką i Pana Edwarda Rudnickiego oraz pracowników Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach.
Kostiumy i dekoracje nawiązujące do klimatu utworu wykonane zostały przez pracowników GBiDK w Karczmiskach.