„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
W tym roku do listy dzieł „Narodowego czytania” obejmującej „Pana Tadeusza”, „Zemstę”, „Trylogię”, „Lalkę”, „Quo vadis”, „Przedwiośnie”, nowele polskie, „Balladynę”, „Moralność pani Dulskiej” dołączyły „Ballady i Romanse” A. Mickiewicza.
W GBiDK w Karczmiskach „Narodowe Czytanie” odbyło się 09.09.2022 r.
Przybyłych gości powitała p. Ewa Nowaczek – Dyrektor placówki.
Następnie p. Tatiana Łabęcka-Jaroszuk odczytała okazjonalny lista od Przezydenta RP pana Andrzeja Dudy.
Inscenizacja ballad: „Powrót taty” i „Świtezianka” w wykonaniu młodzieży i nauczycielek ZS w Karczmiskach: p. Agnieszki Toruńskiej i p. Aleksandry Furtak stanowiła niezwykle atrakcyjne rozpoczęcie prezentacji „Ballad i Romansów”. Pani Tatiana Łabęcka-Jaroszyuk odczytała balladę „Do przyjaciół”, a będącą jej kontynuacją balladę „To lubię” zaprezentowała p. Anna Gnaś -przedstawicielka Klubu Seniora.
„Rękawiczkę zaprezentował p. Sławomir Goliszek – Inspektor ds. oświaty i kultury.
Jako ostatni z przybyłych gości, p. Edward Rudnicki – Prezes Klubu Seniora wyrecytował wesołą balladę „Pani Twardowska”.
Pozostałe ballady: „Romantyczność”, „Kurhanek Maryli” i „Rybka” przypadły w udziale pracownikom GBiDK.
Dekoracje: Barbara Jakubowska, Beata Kwiatkowska, Grzegorz Walencik
Zdjęcia: Grzegorz Walencik