„Narodowe czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
GBiDK w Karczmiskach włączyła się akcję „Narodowego czytania” w 2016r. Wówczas czytaliśmy fragmenty powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W kolejnych latach organizowaliśmy wspólne czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, nowel polskich – ośmiu dzieł  klasyki literatury obrazujących sto lat dziejów Polski, a w roku ubiegłym – „Balladynę” Juliusza Słowackiego.
„Narodowe czytanie” corocznie trwa przez cały wrzesień, a my zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego czytania „Moralności pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej w dniu 8 września br. od godz. 10.