19 maja 2018 r. w sobotę o godz. 20.00 na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach zostanie zorganizowany przez Gminną Bibliotekę i Dom Kultury koncert „Muzyczna Majówka” (II edycja). Występy młodych artystów odbędą się w plenerze (taras pałacu). Ideą koncertu jest stworzenie młodym artystom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności wokalno-instrumentalnych.
Serdecznie zapraszamy zespoły wokalne i instrumentalne, duety oraz solistów do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu. Zapraszamy młodych artystów działających przy instytucjach kultury, szkołach, jak również tych, którzy działają „na własną rękę”. Wszystkim występującym zapewniamy poczęstunek.
Zgłoszenia prosimy przekazywać osobiście do siedziby GBiDK, ul. Centralna 6 (Zespół dworsko-parkowy) albo drogą elektroniczną na adres e-mail: gbidk.karczmiska@interia.pl. do 30 kwietnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem 81 828 70 69.

Zamieszczamy kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Karta zgłoszeń i oświadczenie