Na „Mikołajkową” uroczystość do Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach przybyło 66 dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej wytypowali wśród rodzin korzystających ze świadczeń realizowanych przez OPS dzieci do otrzymania świątecznej paczki.