05 grudnia 2017 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury odbyło się spotkanie dzieci (podopiecznych GOPS) z Mikołajem. W czasie oczekiwania na przyjazd Mikołaja dzieci odgadywały zagadki i układały z puzzli jego portret, a potem wszyscy głośno wołali: Mikołaju, Mikołaju wszystkie dzieci cię czekają. W odpowiedzi na wołanie dzieci, wozem strażackim na sygnale pod pałac zajechał Mikołaj z workiem prezentów. Na prośbę Mikołaja dzieci chętnie mówiły wierszyki i śpiewały piosenki. Następnego dnia Mikołaj odwiedzał instytucje działające na naszym terenie, częstował dzieci i mieszkańców słodyczami a wieczorem rozwoził grzecznym dzieciom prezenty odwiedzając ich w domach.