KULTURA

Koło plastyczne ROZMAITOŚCI

Dostępne dla wszystkich chętnych, którzy czują potrzebę tworzenia, chęć rozwijania swoich umiejętności w dziedzinach rysunku, prac manualnych (rękodzieło, lepienie z gliny). Zajęcia bezpłatne, odbywają się w każdy piątek od godz. 15.00.

Chór CORDA CANTANDO

Chór powstał w listopadzie 2004 r. z inicjatywy organizatorów obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Karczmiskach. W jego skład wchodzą absolwenci szkoły – byli członkowie chóru szkolnego oraz zespołów instrumentalnych. Pierwszym Dyrygentem chóru działającego pod nazwą „Chór Absolwentów” był emerytowany, wieloletni nauczyciel Stanisław Kalisz. Po jego śmierci (2007 r.) chór stał się chórem Gminy Karczmiska i przyjął nazwę „Corda Cantando”, a jego dyrygentem i zarazem kierownikiem artystycznym została p. Ewa Resztak. Chór tworzy oprawę muzyczną do większości uroczystości gminnych i powiatowych. W jego repertuarze znajdują się pieśni patriotyczne, religijne, ludowe, kolędy i pastorałki, a także standardy muzyki klasycznej i współczesnej.

Klub młodzieżowy MUZYCZNA PIWNICA

Pod tym szyldem młodzież spotyka się by wspólnie spędzić czas. Rozwijają swoje zainteresowania muzyczne… i nie tylko.

Kapela ludowa KARCZMIAKI

Kapela Ludowa działa od 1997 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Karczmiskach z inicjatywy Janusza Zakrzewskiego.

Pierwszym instruktorem był Franciszek Kowalski. Obecnie kierownikiem kapeli jest Wojciech Kalisz, popularyzator i wykonawca muzyki ludowej. Kapela gra i śpiewa melodie ludowego lubelskiego powiśla: powiśloki, polki, oberki, marsze, pieśni weselne i okolicznościowe oraz stare pieśni i melodie flisackie. Kapela uczestniczy w regionalnych i wojewódzkich przeglądach artystycznych, uświetnia imprezy gminne, powiatowe i województwie, gra do tańca okolicznym zespołom tańca ludowego. Koncertowała na Węgrzech, w Mołdawii, we Francji, w Czechach, na Słowacji i w Niemczech.

Zespół śpiewaczy KGW

W 1975 r. przy KGW powstał, liczący 30 osób zespół śpiewaczy, a jego opiekunem muzycznym został pan Mieczysław Antoniuk – ówczesny organista parafii Karczmiska, a później pan Stanisław Kalisz – nauczyciel muzyki.

Od 2015 r. zespół został reaktywowany pod kierunkiem pana Wojciecha Kalisza. Obecnie zespół prowadzi pan Jan Koziński.

Koło szachowe

Wcześniej działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Karczmiskach kontynuuje działalność przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury. Koło prowadzone jest przez p. Roberta Błaziaka. Szachiści odnieśli szereg sukcesów. Zajęcia Koła odbywają się w piątki co dwa tygodnie od godz. 14.30.