Zapraszamy młodzież w wieku 10-19 lat, uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na znaczek pocztowy. Konkurs organizowany jest przez Fundację BOŚ oraz Pocztę Polską.
Prace konkursowe należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp., w orientacji poziomej, w następującym formacie: 25cm szerokości i 18,5cm długości i dostarczyć do Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach do 12 maja 2018 r. Odbędą się również zajęcia edukacyjne podejmujące problem ochrony klimatu oraz kwestię graficznego opracowania znaczka.
Informacje na temat konkursu dostępne są na plakatach oraz u Marcin Chojnackiego – koordynatora konkursu.
Poniżej zamieszczamy materiały do pobrania: regulamin oraz zgody uczestników.

Materiały do pobrania:
SOM-2_regulamin
SOM-2_Zgoda_uczestnika_niepelnoletniego
SOM-2_Zgoda_uczestnika_pelnoletniego