Zapraszamy do udziału w konkursie na palmę wielkanocną. Konkurs skierowany jest do grup (Koła, Stowarzyszenia) oraz osób indywidualnych (dzieci i dorośli). Termin składania prac upływa 3 kwietnia 2019 roku. Palmy będą prezentowane podczas Jarmarku Wielkanocnego, który planujemy zorganizować 9 kwietnia.
Szczegóły można znaleźć w regulaminie oraz pod numerem telefonu 81 828 70 69.
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie