Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców z obszaru LGD „Owocowy Szlak” do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z LGD”. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” przy współpracy Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, w którym zostanie zorganizowana wystawa konkursowych fotografii. Celem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD „Owocowy Szlak” oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu. Prace konkursowe należy składać w Biurze LGD w terminie od 15.07.2020 r. do 10.08.2020 r. Dla autorów najlepszych fotografii zostały przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Szczegóły na stronie internetowej http://www.lgdowocowyszlak.pl/strona-glowna/uwaga-konkurs-fotograficzny-pocztowka-z-lgd

Zamieszczamy regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o przetwarzaniu danych:
Regulamin konkursu fotograficznego
Formularz zgłoszeniowy
Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych