„Atelier Wypieków Jan Karaś” pod patronatem Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach ogłasza KONKURS CUKIERNICZY. Przedmiotem konkursu  jest ciasto lub inny wyrób cukierniczy, do produkcji którego wykorzystano dowolne owoce.

Prezentacja i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 maja 2024 r. podczas III edycji „Biegu po Zdrowie” organizowanego przez GBiDK na boisku Zagrzęba.

Informacji dodatkowych dot. Konkursu udziela Organizator oraz pracownicy GBiDK w Karczmiskach, nr tel. 81 828 70 69.

Za udział w konkursie Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu cukierniczego