Zapraszamy 4 września w godz. 10.00 – 17.00 na Konferencję i debatę poświęconą dziedzictwu kulturowemu Kotliny Chodelskiej. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa zabytków pochodzących z Chodlika oraz Kłodnicy.