4 września w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach odbyła się konferencja i debata poświęcona dziedzictwu kulturowemu Kotliny Chodelskiej pt. „Kotlina Chodelska – archeologiczna i turystyczna perła Lubelszczyzny”.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku, Gminę Karczmiska, Gminną Bibliotekę i Dom Kultury w Karczmiskach, Nadleśnictwo Kraśnik oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Spotkanie otworzył Wójt Gminy Karczmiska Janusz Goliszek. Dr Łukasz Miechowicz opowiedział o badaniach w Chodliku i całej Kotlinie Chodelskiej, planach i koncepcji otwartego Muzeum Chodlika! Była mowa o najważniejszych zabytkach gmin Karczmiska, Wilków i Łaziska oraz koncepcji ich promocji.
W spotkaniu oraz dyskusji wzięli udział między innymi dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN dr hab. Dariusz Główka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Waldemar Kuśmierczyk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy Zbigniew Hałaczkiewicz, Starosta Opolski Zenon Rodzik, burmistrz miasta Kazimierz Dolny Andrzej Pisula, wójt gminy Łaziska Roman Radzikowski, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie mgr Grzegorz Mączka. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie, archeolodzy z IEA PAN oraz studenci ze stowarzyszenia Terra Desolata oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnim punktem spotkania była wycieczka po stanowiskach archeologicznych w Chodliku: kurhany oraz grodzisko w Chodliku.
W trakcie spotkania została ustalona potrzeba stworzenia w Chodliku prawdziwej stacji badawczej oraz zagospodarowania obszaru grodziska, wytyczenia szeregu ścieżek dydaktycznych prezentujących dziedzictwo kulturowe lasów, kurhany i wał podłużny. Współpraca między innymi Gminy oraz Nadleśnictwa pozwoli na stworzenie prawdziwego parku kulturowego w Chodliku. Pojawił się pomysł rozpoczęcia prac nad stworzeniem w Chodliku Centrum Naukowego i wykorzystania technik tzw. „rozszerzonej rzeczywistości”.
W spotkaniu uczestniczyło Radio Lublin, audycji można posłuchać…www.radio.lublin.pl/news/nowe-technologie-pomoga-w-rekonstrukcji-grodziska-w-chodliku oraz tu: www.radio.lublin.pl/news/nowe-technologie-w-grodzisku-w-chodliku.
Relację z konferencji można obejrzeć na profilu Facebooka Chodlik.com.
Konferencji towarzyszyła wystawa zabytków pt. „Chodlik – odkrywane dziedzictwo”. W ramach konferencji została wydana publikacja „Wczesnośredniowieczna grody w Kotlinie Chodelskiej”.
Wystawę oglądać można do końca października w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach, jak również nabyć wyżej wymienioną publikację.