Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec gminy. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

Prace konkursowe wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi prosimy dostarczyć do 10 marca 2023 r. (piątek) do Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Regulamin Palma i Pisanka

Karta Palma i Pisanka