Organizatorem konkursu jest p. Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2021 roku i trwa do 28 marca 2021 roku. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do dnia 9 marca 2021 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście do siedziby WOK.
Uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 28 marca 2021 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Zaproszenie do udziału w konkursie Palmy Wielkanocnej 2021

Regulamin i karta konkurs na palmę i pisankę 2021