Forum Integracji Międzypokoleniowej.
Forum było podsumowaniem projektu „Kultura oczami dwóch pokoleń” realizowanego przez Klub Seniora w Karczmiskach oraz naszą instytucję w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Koordynację projektu prowadziło Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów „HELIO”. Podczas forum 19 grudnia 2017 r. odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w realizowanym wcześniej konkursie „Kartka Bożonarodzeniowa” a także premiera przedstawienia bajki „Kopciuszek”. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą działania zrealizowane w ramach projektu, a mianowicie:
Cykliczne spotkania w Bibliotece –„Międzypokoleniowa Biblioteka”, Warsztaty aktywności obywatelskiej, Warsztaty Komputerowe – @ktywny senior, Wyjazd do teatru, Dwie wizyty studyjne, Pięć inicjatyw, Warsztaty rękodzielnicze, Warsztaty teatralne.
Podczas tych ostatnich seniorzy przygotowywali  pod kierunkiem p. Beaty Kwiatkowskiej przedstawienie bajki „Kopciuszek”. Przedstawienie było wystawanie jeszcze dwukrotnie następnego dnia. Obejrzały go dzieci z przedszkola i SOSW w Karczmiskach, a także 10 i 11 stycznia 2018 r. seniorzy zagrali w Zespole Szkół w Karczmiskach. W trakcie forum można było obejrzeć wystawę nagrodzonych prac w konkursie. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem. Projekt realizowany był od 01 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. Odbiorcami były osoby w wieku 60+ mieszkańcy naszej gminy. Głównym celem projektu było wspieranie aktywizacji i  integracji osób starszych oraz działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej.