Zapraszamy na zajęcia w II tygodniu ferii. Program zamieszczony jest na plakacie.
Zapisy na zajęcia przyjmujemy do piątku 17 stycznia do godz. 16.00. Na wyjazd do kina na film „Tajni i Fajni” zapisujemy do środy 22 stycznia. Zapraszamy.

ZGODA RODZICA-OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH FERYJNYCH