Zapraszamy na Europejskie Dni Archeologii do Chodlika 19-20 czerwca 2021 r.

Program:

Wydarzenie: Wystawa archeologiczna
Opis: Wystawa archeologiczna zabytków z badań Misji Archeologicznej w Chodliku (oryginalne zabytki i tablice edukacyjne). Katalog wystawy.
Miejsce: Chodlik 78, baza archeologiczna
Termin: 19-20 czerwca, godz. 13-18

Wydarzenie: Piknik archeologiczny
Opis: Warsztaty archeologiczne dla dzieci i młodzieży (we współpracy z archeolozkazosia.pl). Zajęcia dla dzieci organizowane przez animatorów z Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach. Stoisko Towarzystwa Historycznego Pasja. Cykl referatów popularnonaukowych prezentujących wyniki badań grodzisk w Chodliku, Żmijowiskach oraz Kłodnicy:
Miejsce: Chodlik 78, baza archeologiczna
Termin: 19 czerwca, godz. 13-18 (warsztaty archeologiczne dla dzieci, 3 grupy po 25 osób godz. 13-14, 15-16, 17-18), godz. 16-18 (cykl referatów i warsztaty archeobotaniczne).

Wydarzenie: Wianki nad Chodelką
Opis: Impreza archeologiczno – etnograficzna; noc świętojańska nad Chodelką, zabawa przy ogniskach, wicie wianków przy pomocy animatorów z Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach, puszczanie wianków na Chodelce; poczęstunek przy ognisku, nocny pokaz filmów o badaniach w Chodliku.
Miejsce: Przystań kajakowa w Chodliku
Termin: 19 czerwca, pocz. godz. 19

Wydarzenie: Zwiedzanie grodziska w Chodliku z archeologami
Opis: Oprowadzanie przez archeologów po grodzisku w Chodliku, opowiadanie o zabytku oraz badaniach.
Miejsce: grodzisko w Chodliku
Termin: 20 czerwca, godz. 11-12 oraz 16-17.