W dniu 11 marca świętowaliśmy Dzień Sołtysa. Tradycyjnie już uroczystość odbyła się w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach. W wydarzeniu uczestniczyli Sołtysi z terenu gminy, a także Wójt Gminy Karczmiska Pan Janusz Goliszek,  Skarbnik Gminy Karczmiska Pani Katarzyna Socha, Sekretarz Gminy Karczmiska Pan Zenon Rodzik oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych.

W trakcie spotkania Wójt złożył sołtysom życzenia, podziękował za ich zaangażowanie, pełną poświęcenia pracę na rzecz rozwoju gminy i sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności, następnie wręczył pamiątkowe upominki. Część artystyczną przygotowały Panie z Kała Gospodyń Wiejskich „Bez Granic”.