7 czerwca br. w naszej instytucji odbyła się debata społeczna z udziałem mieszkańców gminy Karczmiska, przedstawicieli opolskiej Policji i władz samorządowych. Debata poświęcona była bezpieczeństwu osób starszych w związku z dokonywanymi na ich szkodę oszustwami. W trakcie spotkania zaprezentowano także sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, podkreślając, że jest to praktyczna forma komunikowania się społeczeństwa z Policją, przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości. Omówiono także aplikację Moja Komenda. Podczas debaty zdiagnozowano aktualne problemy lokalne istniejące w naszej gminie. Mieszkańcy podnieśli kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie na ul. Starowiejskiej i Nadrzecznej, a także rozmieszczenie przejść dla pieszych czy budowy nowych chodników. Zwrócono uwagę na sporadyczne problemy społeczne istniejące w sołectwach naszej gminy. Wymiana informacji i wspólne konstruktywne rozmowy na pewno przyczynią się do zwiększenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, temu też służyła zorganizowana debata.