Nowy sprzęt, nowe możliwości.

Z dumą informujemy, że Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach przystąpiła do projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim”, realizowanego przez Fundację VCC w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Celem projektu  jest podniesienie kompetencji cyfrowych, w tym e-usług publicznych u pracowników oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.
W ramach realizacji projektu Biblioteka otrzymała 6 laptopów Lenovo z oprogramowaniem o wartości – 20032,74 zł oraz materiały szkoleniowe. Dwóch pracowników Biblioteki zostało przeszkolonych z następujących zakresów tematycznych: „Dziennikarstwo online” i „Bezpieczeństwo w sieci”. Następnie przy wsparciu zewnętrznych trenerów poprowadzą zajęcia z młodzieżą z terenu naszej gminy.
Przystępując do tego projektu skorzystamy z możliwości bezpłatnego doposażenia i podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji kultury.
Dziękujemy Fundacji VCC.