Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej

Stowarzyszenie działa w obszarach:

  • kultura, sztuka, tradycja, historia (koncerty, wystawy, spotkania, odczyty, prelekcje),
  • oświata i wychowanie: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • działalność wydawnicza,
  • promocja Gminy i Karczmisk w kraju i za granicą,
  • utrzymywanie kontaktów i więzi z osobami wywodzącymi się z Gminy Karczmiska, a zamieszkałymi w kraju i za granicą.

 

Adres/siedziba:
Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 6
24-310 Karczmiska
Nr KRS/Nr ewidencji 0000049589