Pracownicy

EWA NOWACZEK – dyrektor

EWELINA PŁOŃSKA – główny księgowy

BEATA KWIATKOWSKA – starszy bibliotekarz / animator kultury

BOŻENA KOWALSKA-DUDEK – starszy bibliotekarz (Filia biblioteczna w Głusku)

RENATA PETERWAS – bibliotekarz (Filia biblioteczna w Słotwinach)

BARBARA JAKUBOWSKA – instruktor ds. kulturalno-oświatowych

MARCIN CHOJNACKI – animator kultury / grafik

GRZEGORZ WALENCIK – pracownik techniczno-gospodarczy

KATARZYNA EJCHLER – pracownik gospodarczo-porządkowy