Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta i dlatego temu poecie poświęciliśmy listopadowe spotkanie z poezją, które przygotowaliśmy wspólnie z Seniorami i młodzieżą z Zespołu Szkół w Karczmiskach w ramach projektu „Kultura oczami pokoleń”. W nastrojowej atmosferze, przy blasku świec i pięknej muzyce Chopina oraz Bacha usłyszeliśmy historię życia poety przeplataną recytacją jego wierszy. Herbert swoją twórczością od wielu lat uświadamia kolejnym pokoleniom Polaków znaczenie takich wartości jak moralność, odwaga, honor i ojczyzna – często zapominanych w dzisiejszych czasach. Mamy nadzieję, że była to cenna lekcja zwłaszcza dla młodego pokolenia.