DAR od Pana Mariana Adamczyka – Honorowego Obywatela Karczmisk

Pan Marian Zygmunt Adamczyk urodził się w 1938 r. w Karczmiskach. Od młodzieńczych lat interesowała go sztuka i kultura. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie i Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie otrzymał w 1964 r. dyplom z wyróżnieniem. Z upodobaniem artysta maluje pejzaże, portrety, akty kobiece, konie, sceny myśliwskie i rysuje. Znany jest również z kopiowania arcydzieł wielkich malarzy takich jak Tycjan, Velazquez, Goya, Cezanne i Renoir. Namalował ponad 2 tysiące obrazów olejnych i ponad 12 tysięcy rysunków i pasteli. Wykonał rekonstrukcje malarskie na Nowym Mieście w Warszawie. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz w wielu znaczących kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Najważniejszym dorobkiem jest wykonanie w 1973 r. polichromii kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Karczmiskach i obrazu patrona parafii w ołtarzu głównym. „Moja sztuka zrodziła się z miłości do Karczmisk” – podkreśla artysta. Również zafascynowany jest historią i urodą rodzinnej miejscowości i jest dumny, że się tu urodził i gdzie często wraca. Swoje wspomnienia umieścił w książce biograficznej „Trzy nogi Pietera Bruegla”, w której znaczną część poświęcił Karczmiskom.

07 września 2013 r. po raz pierwszy został zorganizowany w Karczmiskach wernisaż malarstwa i rysunku , który został przekształcony miesiąc później w Karczmiską Galerię Sztuki Współczesnej. Specjalnie na wystawę artysta sportretował 30 mieszkańców Karczmisk. Pan Marian Adamczyk jest oddanym artystą promującym Karczmiska i Gminę w Polsce . W dniu 24 czerwca 2014 r. Rada Gminy Karczmiska Uchwałą Nr XXXVIII/290/14 nadała Panu Marianowi Zygmuntowi Adamczykowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Karczmiska jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania. Fascynacja i ukochanie  miejsca urodzenia przerodziła się w potrzebę obdarowania Tej Ziemi swoim talentem. I tak też się stało. 14 października 2022 roku została podpisana UMOWA DAROWIZNY pomiędzy  Panem Marianem Adamczykiem a Panem Januszem Goliszkiem – Wójtem Gminy. Artysta obdarował Gminę Karczmiska Dziełem w postaci 38 obrazów olejnych i 30 portretów (rysunek) o wartości 125 000,00 zł. Dar ten jest dla nas wielkim wyróżnieniem i w sposób namacalny kształtuje wrażliwość artystyczną pokoleń Mieszkańców Gminy Karczmiska.

Obrazy stanowią stałą ekspozycję w naszej instytucji. Dzieła Artysty możemy oglądać GBiDK w Karczmiskach od 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej https://gbidk-karczmiska.pl/karczmiska-galeria-sztuki-wspolczesnej-regionalna-izba-pamieci-i-tradycji/

ZAPRASZAMY!