POBILIŚMY REKORD.
XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegał pod hasłem: „Kręcimy się już 25 lat”.
W całej Polsce i poza jej granicami, w niedzielę 15 stycznia 2017 roku odbywały się kwesty, koncerty i wiele atrakcyjnych imprez, których głównym celem było zbieranie funduszy na szczytny i warty propagowania cel – zakup urządzeń medycznych dla ratowania życia i zdrowia dzieci na szpitalnych oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.W naszej gminie tego dnia od rana kwestowali wolontariusze, a od godziny 16.00 w Zespole Szkół w Karczmiskach odbywały się występy artystyczne, licytacje, loteria, pokaz udzielania pierwszej pomocy i kawiarenka przygotowana przez Panie z KGW.
W tym roku Sztab WOŚP przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach zebrał kwotę 12 779,91 zł i 4,75 EUR oraz 0,10 UAH, 1 dime, 0,10 RON, 5 HUF. Liczył 23 wolontariuszy a nimi byli: Anna Araucz, Kamila Araucz, Julia Bielenna, Anita Boho, Kinga Charchuła, Karolina Dyrla, Milena Ejchler, Monika Gajda, Martyna Gibuła, Jan Karaś, Daria Kosmala, Katarzyna Krawczyk, Malwina Małecka, Agata Mroczkowska, Patrycja Piątek, Wioletta Piech, Wiktoria Pietras, Maria Pietras, Marta Siedliska, Katarzyna Siudym, Aleksandra Szałas, Alicja Wałachowska, Anna Wójcik oraz wiele innych życzliwych i zaangażowanych osób. Największe kwoty zebrały: Katarzyna Krawczyk, Marta Siedliska i Alicja Wałachowska.
Każdy zebrany grosz na tak szczytny cel wspiera go i pomaga, a wysiłek oraz poświęcenie świadczy o wielkim sercu jakie mamy dla drugiego człowieka, dlatego naszym wolontariuszom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
Osiągnięcie tak wysokiej kwoty nie byłoby możliwe bez życzliwości i zaangażowania wielu sponsorów i darczyńców. Wsparło nas łącznie ponad 50 firm, instytucji i osób prywatnych. Wszystkim za życzliwość, hojność i przychylność imprezie, składamy WIELKIE PODZIĘKOWANIA.
Dziękujemy również wszystkim artystom i wykonawcom, którzy uświetnili imprezę finałową: Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z OCK w Opolu Lub. prowadzonej przez kapelmistrza Pana Stanisława Szymaniaka, zawodnikom Szkoły Taekwon-do w Zagłobie przygotowanym przez trenera Pana Zbigniewa Stolę, dzieciom z przedszkola w Karczmiskach przygotowanym przez Panie Annę Szychowską i Dorotę Adamczyk, dzieciom z ZS w Karczmiskach, chórowi „Dmuchawce” wraz z dyrygentem Panią Anżelą Kwiatkowską, Aleksandrze Olszowej, Kapeli Ludowej „Karczmiaki”, zespołowi śpiewaczemu Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach przygotowanych przez instruktora Jana Kozińskiego i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie kawiarenki z pysznymi ciastami i pierogami z bobu. Moc serdecznych podziękowań składamy:
• pracownikom Zespołu Szkół: Panu Dyrektorowi Piotrowi Długoszowi, kierownikowi administracyjnemu Panu Mirosławowi Hałasowi, pracownikom technicznym szkoły;
• młodzieży obsługującej sprzęt: Patrykowi Wałachowskiemu, Szymonowi Wnukowi i Adamowi Wójcickiemu;
• Strażakom OSP z Karczmisk Pierwszych za pokaz udzielania pierwszej pomocy i czuwaniem nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas ,,światełka do nieba”;
• Zakładowi Gospodarki Komunalnej za transport orkiestry.
Szczególne podziękowania należą się Szefowi Sztabu WOŚP – Marcinowi Chojnackiemu oraz wszystkim, którzy brali udział w licytacjach, loterii, a także wspaniałej publiczności uczestniczącej w XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dzięki Państwa hojności, ofiarności i dobremu sercu zebraliśmy tak wysoką kwotę, która została wpłacona na konto WOŚP.
Dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia za rok.
Z orkiestrowym pozdrowieniem SIĘ MA
Organizatorzy.