Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wydarzenie promujące czytanie literatury dzieciom przez dorosłych połączone  z zabawami i konkursami. Czytać będą zaproszeni  goście. Idea i wydarzenie zachęcają  do regularnego wspólnego czytania dzieciom przez dorosłych. Promują wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży.